Aggettivi comparativi e superlativi irregolari

Materie:Appunti
Categoria:Greco

Voto:

2.5 (2)
Download:1271
Data:09.01.2006
Numero di pagine:1
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
aggettivi-comparativi-superlativi-irregolari_1.zip (Dimensione: 6.4 Kb)
trucheck.it_aggettivi-comparativi-e-superlativi-irregolari.doc     38 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

Aiscros aiscriwn aiscistos
Ecqros ecqriwn ecqistos
Kakos kakiwn kakistos
Kalos kalliwn kallistos
Makros masswn mhkistos
Oligos oleizwn oligistos
Radios rawn rastos
Mikros meiwn mikrotatos
Baqus baqiwn baqistos
Bradus
Bracus
Glukus
Hdus
Polus pleiwn pleistos
Elacus elasswn elacistos
Kratus kpeisswn kratisos
Megas meizwn megistos
Tacus qasson tacistos
Agaqos ameinwn
Areiwn aristos
Beltiwn beltistos
Kreisswn kratistos
Lwwn lwstos
Ferteros fertatos
Kakos kakiwn kakistos
Ceiron ceiristos
Hsswn hkista
Ex escatos
-aiteros aitatos:
palaios geraios okolaios
eudios hsucos idios isos mesos
opqrios oyios plhsios prwios filos
-esteros estatos
eudaimon...
afqonos...
-isteros istatos
arpax...
klepths...
lalos...
-ousteros oustatos
aplous eunous kakonous

Esempio